*** پیام مدیر :
مخاطب گرامی رسانه انزلی پرس، شما در حال مشاهده نسخه جدید و تجمیعی انزلی پرس هستید ، از این پس رسانه های ملوانی ، رادیو انزلی و گیل نوا در انزلی پرس به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

برچسب : بندرپهلوی

اولین هواپیمایی که وارد ایران شد

اولین هواپیمایی که وارد ایران شد

به گزارش انزلی پرس،شهر انزلی به سبب بندرگاه بودنش از دیرباز دروازه ای بوده برای انتقال امکانات،اسباب و تفکرات نوین به ایران، از همین رو نباید تعجب کرد اگر تاثیرگذارترین چهره های علمی و هنری ایران نوین از این شهر برخاسته اند. کسانی مانند جلیل ضیاپور در نقاشی، ابراهیم مرادی در سینما، علی دریابیگی در […]