خانه / اجتماعی / حقِ بندر انزلی، انتخابِ شهردار از میانِ “خوب” و “خوب تر”

حقِ بندر انزلی، انتخابِ شهردار از میانِ “خوب” و “خوب تر”

انزلی چی: سال ها نیروهای جوان و تفکر متفاوت شان را در این شهر سرکوب و منزوی کردند، در این فضای زنگار گرفته، بسیاری سهم کافه ها و موج شکن و بلوار شدند؛ عده ای رفتند و از میان شان کسانی به شکوفایی رسیدند، متخصص شدند. به نظر، بندر انزلی، امروز بیشتر از هر زمانی؛ نیاز به جسارت در آن احساس می شود، برای رد شدن از این روزهای خاکستری، اعتماد به تفکر نو؛ فرزندان تحصیل کرده و جسورِ شهر، می تواند چاره ساز باشد و راهِ امید را همچنان روشن نگه دارد.

Main219.gif

چند دوره ای است که در روزهای انتخابات، بلندگو هایِ جناح های مختلفِ سیاسی در جهت توجیه کیفیت نامطلوب کاندیداهای خود و یا جلب مشارکت مردم در عرصه انتخابات به ادعایی روی می آورند که رسالت آن، تحت فشار گذاشتن شهروندان و یا روبرو کردن آنها با وجدانِ خود است. بلندگوهای انتخاباتی، ادعا می کنند که شاید گزینه های ما، ایده آل نباشند اما خب حتما بین “بد” و “بدتر” ترجیح بر انتخابِ گزینه “بد” است و این گونه است که گزینه “بد” خود را با “وجدان” شهروندان تنها می گذارند. شاید در این بزنگاه، شهروند، چاره ای جز برگزیدن آن انتخابِ “بد” برای گریز از یک فاجعه را نداشته باشد و این بار نیز اصل را بر اعتماد بگذارد، اما این بدیهی است که شهروند نگاه را به آینده دوخته و در روزهایِ پیروزی پس از انتخابات؛ مطالباتِ به حق خود را دارد. تمامِ نا بسامانی و فشارهای تا این جا را می توان با دلایل انتخاباتیِ مصلحت اندیشانه و تا حدی پوپولیستی مورد اغماض قرار داد و گذر کرد، اما مساله این جا است که گاهی ادعایِ انتخابِ بین “بد” و “بدتر” همراهِ برنده های این رقابت تا روزهای پس از پیروزی هم ادامه پیدا می کند و در بزنگاه های مهمی همچون انتخاب “شهردار” برخی از نیروهای سیاسیِ سهم خواه دوباره بازی را به سمت گزینش “بد” و “بدتر” می برند که این امر نتیجه ای جز دلسردی مردم و البته نادیده گرفتن دیگر ظرفیت های انسانیِ شهر ندارد.  

در مسالهِ انتخابِ شهردار بندر انزلی تا این مرحله، شورای شهر پنجم، آن چه که در ظاهر می بینیم و اطلاع رسانی می شود با جسارت ها و حتی خطاهایی که داشته؛ نمره قابل قبولی می گیرد و حتی می توان شتابزدگی آنها را در مواردی نادیده گرفت اما در خصوص جمع بندی و اجماع بر گزینه ای که به واقع شهر ما به آن نیاز دارد و تیم جدید شورا نیز فرصت کافی برای بررسی آنها را داشته، به نظر می رسد نیروهایی خارج از مجموعه شورا، تمرکز منتخبین را به سمت و سویی می برند که آن فرد مطلوب و مورد نیاز شهر، شناسایی نشود و باز دوباره بازیِ “بد” و “بدتر” مردم بندر انزلی را چند سالی از جایگاه خود عقب تر بیاندازد. 

بندر انزلی یک شهر بندری با پیشینه و موقعیتی ممتاز و اهمیت بسیار بالای نظامی، اقتصادی و اجتماعی است که متاسفانه در دو دهه اخیر، رقابت ناسالم میان برخی جریان های سیاسی؛ نفس شهر را گرفته و بندر انزلیِ غنی گذشته را امروز به مرزی از عقب ماندگی و رخوت رسانده که برای نجات آن باید بی ملاحظه گونه فقط به دنبال جراحی نقاط عفونی بود که این جراح کاربلد را نمی توان از بین گزینه های “بد” و “بدتر” انتخاب کرد. 

سال ها نیروهای جوان و تفکر متفاوت شان را در این شهر سرکوب و منزوی کردند، در این فضای زنگار گرفته، بسیاری سهم کافه ها و موج شکن و بلوار شدند؛ عده ای رفتند و از میان شان کسانی به شکوفایی رسیدند، متخصص شدند. به نظر، بندر انزلی، امروز بیشتر از هر زمانی؛ نیاز به جسارت در آن احساس می شود، برای رد شدن از این روزهای خاکستری، اعتماد به تفکر نو؛ فرزندان تحصیل کرده و جسورِ شهر، می تواند چاره ساز باشد و راهِ امید را همچنان روشن نگه دارد. 

آرمین صافدل

درباره کاوه چلمبری

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشودفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

کد امنیتی را وارد کنید *

رفتن به بالا